Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła, zgodnie zresztą z przewidywaniami analityków, że nie zmieni wysokości stóp procentowych. Z tej decyzji mogą się cieszyć osoby, które spłacają kredyty. Mniej zadowoleni będą ci, którzy lokują swoje oszczędności w bankach, bo oprocentowanie lokat i rachunków utrzyma się na rekordowo niskim poziomie. Większość ekspertów jest zdania, że pierwsze podwyżki stóp procentowych mogą nastąpić dopiero pod koniec przyszłego roku.