Umowa handlowa pomiędzy Kanadą a Unią Europejską, czyli CETA jeszcze nie weszła w życie, a już budzi ogromne emocje. Jedni boją się, że całkowicie zrujnuje europejski rynek żywności, a inni, np. polski rząd spodziewają się, że zaowocuje ona niższymi cenami, między innymi za sprawą sądów arbitrażowych CETA.