Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął konkurs dotyczący wsparcia potrzebujących uczniów, który odbywał się w ramach nowego rozdania funduszy unijnych na lata 2014-20120. Okazało się, że partnerski projekt edukacyjny, który złożyliśmy wespół z Żarami, otrzymał najwyższą liczbę punktów w całym województwie. Tym samym został wybrany do dofinansowania - łącznie 95% ogólnej kwoty projektu wynoszącego bagatela 1,9 mln zł.

"Celem projektu, na który załapał się Żagań, jest zniwelowanie dysproporcji i rozwinięcie uzdolnień edukacyjnych u uczniów gimnazjów w rejonie Żagania i Żar. Wsparciem objętych będzie aż 800 gimnazjalistów z 10 szkół obu naszych miast a także gmin wiejskich Żar i Żagania. Uczniom zaproponowany będzie udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych" - informuje Agnieszka Zychla, rzecznik Urzędu Miasta w Żaganiu.

Na pytanie o obowiązywanie projektu w sytuacji ewentualnej likwidacji gimnazjów, dyrektor Zbigniew Białkowski z Departamentu Oświaty Urzędu Miasta, uspokaja: "Inwestujemy w naszą młodzież bez względu na planowaną do przeprowadzenia reformę oświaty, która przyszłościowo zakłada likwidację gimnazjów. Bez względu na typ szkoły chcemy stworzyć żagańskiej młodzieży jak najlepszy start w dorosłość i umiejętne odnalezienie się na rynku pracy."

Zajęcia wspomagające potrzebujących uczniów rozpoczną się jeszcze w tym roku szkolnym. Przedstawiciele urzędu są pewni, że przyczynią się one do rozwoju umiejętności naszej młodzieży, szczególnie w zakresie nauk przyrodniczych, matematyki i języków obcych.

W ramach projektu doposażone zostaną pracownie przyrodnicze oraz matematyczne tak, aby stworzyć w nich lepsze warunki do nauczania praktycznego i realizacji zajęć metodą eksperymentu. W wyznaczonych szkołach powstaną też międzyszkolne pracownie przyrodnicze.

Poszczególne gimnazja w zależności od diagnozy problemów i potrzeb będą oferowały zajęcia w ramach: laboratorium chemicznego, fizycznego, biologiczno-geograficznego, matematycznego i językowego.

Uczniowie będą też mogli uczestniczyć w Gimnazjalnej Akademii Przedsiębiorczości, a najbardziej potrzebujący będą objęci wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.

Dodatkową atrakcją będzie wycieczka do Centrum Nauki Keplera połączona z wizytą w parku naukowo-technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Projekt realizowany jest na zasadach Kontraktu Lubuskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.