Nie wolno nie wydać uczniowi świadectwa szkolnego jeśli nie zapłacił on za to świadectwo albo nie uiścił składek na radę rodziców, bo jest to niezgodne z prawem – poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej w przeddzień zakończenia roku szkolnego.

„Przypominamy, że wstrzymywanie wydawania uczniom i absolwentom świadectw promocyjnych oraz świadectw ukończenia szkoły z powodu między innymi: nieuiszczenia opłaty za świadectwo, nieuiszczenia dobrowolnej opłaty na radę rodziców czy braku przedstawienia przez absolwenta tzw. obiegówki, jest niezgodne z prawem” – napisano w komunikacie MEN, który został opublikowany na stronie resortu.
W tym samym komunikacie przypomniano, że wszystkie kwestie, które są związane z wydawaniem świadectw zostały uregulowane w stosownym rozporządzeniu ministra. Zgodnie z nim wszyscy uczniowie na wszystkich szczeblach edukacji po ukończeniu nauki w danej klasie otrzymują świadectwo tzw. promocyjne. Natomiast po ukończeniu szkoły – świadectwo jej ukończenia. Wszystkie te świadectwa są wydawane bezpłatnie. „Zatem szkoła nie ma prawa uzależniać wydania świadectwa od uiszczenia opłaty” – napisano w komunikacie.
Rok szkolny 2017/2018 kończy się 22 czerwca, a nowy rok szkolny rozpocznie się 3 września.