Kończy się remont fontann na terenie parku książęcego w Żaganiu. Prace poprzedziła inwestycja związana z budową łączącej je sieci instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej, które zaplanowano do renowacji. W tej chwili prace toczą się na dwóch obiektach, m.in. słynnej i cenionej przez mieszkańców "Żabiej Studni" nad Bobrem. Zakończenie prac planowane jest 22 września 2016 roku, a więc jeszcze w tym tygodniu.

Do tego czasu nastąpi rozebranie istniejących elementów architektonicznych fontanny, ogrodzenia i schodów, demontaż zachowanych oryginalnych kamiennych elementów fontanny i poddanie ich pracom konserwatorsko-restauratorskim. Wykonane zostanie nowe ogrodzenie ze słupków ceglanych, pomiędzy powstanie ogrodzenie z ceramicznych kształtek, zwieńczone kamiennymi nakrywami z piaskowca. Zamontowane zostaną przęsła i drewniana furtka, kamienne schody wykonane zostaną z piaskowca. Powstanie nawierzchnia terenowa wokół fontanny oraz nowe doprowadzenie i odprowadzenie wody w systemie obiegu zamkniętego. Na zakończenie nastąpi montaż poddanych konserwacji kamiennych elementów oraz uruchomienie Żabki.

W galerii foto dołączonej do niniejszego artykułu można zapoznać się z postępem prac remontowym na naszej "Żabce", jak również obejrzeć jej archiwalne fotografie prezentujące stan fontanny w czasach PRL. 

PONIŻEJ NATOMIAST PREZENTUJEMY KILKA SŁÓW NA TEMAT POWSTANIA I HISTORII NAJPOCZCIWSZEJ ŻAGAŃSKIEJ FONTANNY.


Fontanna z charakterystycznym motywem "żaby" umiejscowiona na tarasie nad Bobrem powstała w czasach księcia Napoleona Louisa. W świetle zachowanych skąpych przekazów można przypuszczać, że jej forma już w początkach XX w. odbiegała od pierwotnej. Prawdopodobnie początkowo elementem charakterystycznym tego urządzenia była żaba wypluwająca strumień wody, skąd wzięła się nazwa wodotrysku, określanego jako "Żabia Fontanna" (Frosch-Fontäne) lub "Żabie Źródło" (Froschbrunnen).

Jego dodatkowym elementem była zapewne postać chłopca z leżącą obok amforą, z której wylewał się strumień wody i wpadał do basenu 25. Jak pisał Lauschke: "Niegdyś spadający w dół strumień wody wypływał z amfory leżącej obok chłopca, lecz teraz mały Satyr osobiście broni swojej skóry przed żabą walczącą tą samą bronią". Postać Satyra znana jest z innej żagańskiej fontanny, zlokalizowanej niegdyś nad stawem karpiowym przy oranżerii.

W świetle cytowanego opisu należy przypuszczać, że elementy tego wodotrysku zostały później wykorzystane do przebudowy "Żabiej Fontanny", względnie cała fontanna została przeniesiona z okolicy stawu karpiowego na taras nad Bobrem. Jak w przypadku innych fontann z parku żagańskiego elementy kamienne również połączono tu z odlewami z brązu.

Wzniesiona nad brzegiem rzeki kompozycja architektoniczna obejmowała kilkustopniowe zejście na niewielki placyk pośrodku, którego znajdowała się fontanna. Plac oraz zejście otoczone było ażurowym murkiem rozpiętym pomiędzy ceglanymi słupkami zwieńczonymi kutymi w piaskowcu nakrywami. Obecnie zachował się jedynie kształt całego założenia, zmienione zostało obmurowanie placyku a także sama fontanna, którą pierwotnie stanowiła odlana w brązie niewielka kolumna zwieńczona wylewającym wodę małym satyrem. Zniszczoną kolumnę jak i rzeźbę satyra zastąpiono betonową figurą żaby.

Fotografie autorstwa Jana Mazura i Adama Żyworonka.