Komisja Europejska została zobowiązana do podjęcia kroków prawnych w kwestii ruchu bezwizowego do Stanów Zjednoczonych wobec obywateli Polski, Bułgarii, Cypru, Chorwacji i Rumunii. Rezolucję w tej sprawie przyjął Parlament Europejski.

Europosłowie stwierdzili, że skoro Waszyngton odmawia prawa do bezwizowego wjazdu do USA obywatelom tych krajów, Komisja Europejska ma prawny obowiązek tymczasowo przywrócić obowiązek wizowy dla obywateli USA do krajów UE. Europarlamentarzyści podkreślili w swojej rezolucji, że w całej Unii obowiązuje mechanizm wzajemności wizowej, który polega na tym, że Komisja Europejska powiadamia państwo spoza jej obszaru o stwierdzeniu braku wzajemności wizowej i żąda jej wprowadzenia. Jeżeli państwo nie zniesie wymogów wizowych wobec obywateli unijnych w ciągu 24 miesięcy od otrzymania takiego komunikatu, Unia Europejska ma prawo przywrócić na rok obowiązek posiadania wiz przez obywateli tego państwa podczas podróży po jej terytorium. Ten mechanizm uruchamia Komisja Europejska poprzez przyjęcie projektu aktu prawnego wymagającego zatwierdzenia przez Parlament Europejski i Radę.

Obecnie, jeśli obywatele Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Polski i Rumunii chcą wyjechać do Stanów Zjednoczonych muszą mieć wizy. Tymczasem obywatele amerykańscy mogą podróżować bez wiz do wszystkich krajów unijnych. Komisja Europejska już w 2014 r. zawiadomiła Stany Zjednoczone o braku wzajemności wizowej. Amerykańska administracja powinna więc podjąć stosowne działania przed 12 kwietnia 2016. Ponieważ jednak nie zrobiła tego, mimo wielokrotnych apeli Parlamentu Europejskiego, ten przyjął rezolucję, w której wzywa KE do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ruchu bezwizowego wobec obywateli Stanów Zjednoczonych.

Komisja Europejska została też poinformowana o tym, że pięć krajów nie stosuje zasady wzajemności ruchu bezwizowego wobec obywateli UE: Australia, Brunei, Kanada, Japonia i USA. Australia, Brunei i Japonia już zniosły obowiązek posiadania wizy przez wszystkich obywateli państw Unii Europejskiej. Kanada wymaga wiz od obywateli Bułgarii i Rumunii, ale już zapowiedziała, że zostaną one zniesione 1 grudnia 2017 r.