Odcinkowy pomiar prędkości może być niezgodny z polskim prawem. Wątpliwości ekspertów budzi głównie to, że nie można z ich pomocą ustalić dokładnie czasu ani miejsca, w którym zostało popełnione wykroczenie, a to jest konieczne do wystawienia mandatu.