Osoby, które cierpią na bezdech senny i nie podejmą leczenia mogą stracić prawo jazdy. Tak postanowiła Komisja Europejska w Dyrektywie 2006/126/WE i zobowiązała kraje członkowskie do jej zrealizowania.