Aktualny taryfikator mandatów na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (isap.sejm.gov.pl).

Kolejne taryfikatory mandatów charakteryzują się tym, że zawsze tylko rosną. Nie inaczej jest i tym razem. Przekonajcie się kierowcy, ile was będą kosztowały chwile zapomnienia na drodze. Wysokość kar w niektórych przypadkach może zaskakiwać, ale cóż, państwo trzeba wspierać. Na różne sposoby…

Przepisy dotyczące ruchu pojazdów. Zasady ogólne i przepisy porządkowe

Jazda po więcej niż jednym pasie ruchu – 150 zł

Poruszanie się pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym innym pasem niż pobocze drogi – 100 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi szynowemu – 250 zł

Jazda bez pasów bezpieczeństwa, zarówno kierowcy jak i pasażerów  – 100 zł

Przewożenie dziecka w foteliku albo innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta lub przewożenie dziecka bez fotelika – 150 zł

Przewożenie dziecka w foteliku, ale siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu samochodu bez dezaktywacji poduszki powietrznej dla pasażera – 150 zł

Nieużywanie kasku ochronnego przez kierowcę i pasażerów w czasie jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem – 100 zł

Przewożenie pijanego lub osoby w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze czy motocyklu poza bocznym wózkiem – 150 zł

Rozmowy przez telefon bez zestawu słuchawkowego podczas jazdy  – 200 zł

Wjechanie na pas pomiędzy jezdniami – 100 zł

Nieusunięcie pojazdu z miejsca, w którym doszło do wypadku, ale w którym nie było zabitego lub rannego – 150 zł

Używanie elementów odblaskowych przez osoby wykonujące roboty lub inne czynności na drodze w taki sposób, że nie widzą ich  inni uczestnicy ruchu – 150 zł

Niewłączenie przez kierowcę autobusu szkolnego świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci – 200 zł

Niedopełnienie przez kierowcę autobusu szkolnego obowiązku zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny”  jeżeli przewozi inne osoby niż dzieci lub nie przewozi nikogo – 50 zł

Włączanie się do ruchu

Wymuszenie pierwszeństwa podczas włączania się do ruchu – 300 zł

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi), który sygnalizuje zamiar zmiany pasa ruchu albo wyjechania z zatoki na oznaczonym przystanku na terenie zabudowanym – 200 zł

Zmiana kierunku jazdy i pasa ruchu

Zawracanie, gdy może ono zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić –  200 - 400 zł

Zawracanie w tunelach, na mostach,  wiaduktach i na drogach jednokierunkowych – 200 zł

Niesygnalizowanie lub nieprawidłowe sygnalizowanie wykonywanego manewru, które utrudnia lub tamuje ruch  – 200 zł

Nieprawidłowe ustawienie samochodu przygotowującego się do skręcania – 150 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającym zajmowany pas ruchu – 250 zł

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości

Od 6–10 km/h do 50 zł

Od 11–20 km/h od 50 do 100 zł i 2 pkt karne

Od 21–30 km/h od 100 do 200 zł i 4 pkt karne

Od 31–40 km/h od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych

Od 41–50 km/h od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych

Od 51 km/h od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych

Hamowanie, które może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie –  100 - 300 zł

Jazda z prędkością, która utrudnia jazdę innym kierowcom –  50 - 200 zł

Niezachowanie przez kierowców objętych indywidualnym ograniczeniem prędkości lub pojazdami czy zespołami pojazdów, które są dłuższe niż 7 metrów prawidłowego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi – 200 zł

Wymijanie, omijanie i cofanie

Ominięcie pojazdu, który zatrzymał się by przepuścić pieszego – 500 zł

Omijanie pojazdu, który czeka na podniesienie szlabanu na przejeździe kolejowym, jeśli  wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu – 250 zł

Utrudnianie ruchu podczas cofania –  50 - 200 zł

Wyprzedzanie

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów  lub bezpośrednio przed nimi – 200 zł

Nieupewnienie się przez kierowcę, który zamierza wykonać manewr wyprzedzania czy ma wystarczającą widoczność i miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu oraz czy jadący za nim pojazd nie rozpoczął takiego samego manewru – 250 zł

Naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do szczytu wzniesienia,  na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi oraz na skrzyżowaniach – 300 zł

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych, tramwajowych i bezpośrednio przed nimi – 300 zł

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu – 300 zł

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony – 200 zł

Przyspieszenie przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 350 zł

Niestosowanie się przez kierowcę pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego lub pojazdu bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu umożliwienia wyprzedzenia go przez pojazdy jadące za nim – 100 zł

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 300 zł

Przecinanie się kierunków ruchu

Nieustąpienie przez kierowcę pierwszeństwa pieszym, którzy przechodzą przez jezdnię na przejściu dla nich przeznaczonym, przy skręcaniu w drogę poprzeczną, przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych lub w czasie jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni  – 350 zł

Nieustąpienie przez kierowcę pierwszeństwa rowerowi, który porusza się po przejeździe dla rowerzystów – 350 zł

Nieustąpienie przez kierowcę, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście, który jedzie na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić, a także wtedy, gdy rowerzysta przejeżdża przez drogę dla rowerów poza jezdnią – 350 zł

Niezatrzymanie samochodu aby umożliwić przejście przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, która używa specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej – 350 zł

Naruszenie obowiązku usunięcia samochodu, który został  unieruchomiony na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, kiedy usunięcie takiego samochodu jest niemożliwe – 300 zł

Niezatrzymanie samochodu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku – 100 zł

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli są opuszczane lub podnoszone – 300 zł

Wjeżdżanie na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 300 zł

Jazda wzdłuż po chodniku  samochodem – 250 zł

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy – 100 zł

Wjazd na skrzyżowanie, jeśli nie ma na nim lub za nim miejsca do kontynuowania jazdy – 300 zł

Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Niewłączenie świateł przeciwmgielnych podczas zmniejszonej widoczności – 200 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie mgły oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeśli jest to nie możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni – 100 zł

Nadużywanie sygnałów dźwi