Projekt mDokumenty powinien znacznie ułatwić życie kierowcom. Kiedy system zacznie działać, będziemy mogli jeździć bez dokumentów do kontroli: prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego.

Tomasz Jaskóła z Kukiz'15 w swojej interpelacji pytał, czy istnieją jakieś racjonalne powody, które przemawiają za koniecznością utrzymywania obowiązku posiadania przez kierowców dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy oraz także polisy OC. „Skoro policja i tak dysponuje takimi danymi, to ich noszenie przy sobie przez kierowców wydaje się pozbawione sensu” – przekonywał. Poseł Kukiz'15 chciał się też dowiedzieć, czy brana jest pod uwagę zmiana przepisów, która sprawi, że kierowcy nie będą zobligowani do posiadania podczas kontroli dokumentów w postaci polisy OC, prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego.
Odpowiedzi na pytania Tomasza Jaskóły udzielił Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. „Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi pilotaż nowej usługi świadczonej dla obywateli w postaci mDokumentów” – poinformował. Wyjaśnił również, że resort cyfryzacji prowadzi prace analityczno-biznesowe, które zmierzają do wypracowania takich rozwiązań, które umożliwią posługiwanie się przez obywateli dowodem rejestracyjnym i prawem jazdy w postaci mDokumentu. Pakiet usług dotyczących pojazdu oraz kierowcy ma się opierać o System Informatyczny CEPiK2.0.
Z odpowiedzi wiceministra wynika też, że dokumenty kierowcy i pojazdu będą dostępne przez dedykowaną aplikację www oraz za pośrednictwem terminali mobilnych, które ma policja. Na potrzeby integracji z systemami policji został opracowany standard wymiany danych.
W zakresie procedowanego obecnie programu CEPiK2.0 nie planuje się wycofania z obiegu papierowej formy dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia OC. „Wdrożenie projektu mDokumenty pozwoli na to, że kierowca nie będzie musiał mieć podczas kontroli ruchu drogowego wymaganych dotychczas dokumentów pod warunkiem jednak, że wcześniej dokona dedykowanej w tym celu aktywacji w telefonie komórkowym” – czytamy w odpowiedzi.
„W wyniku realizacji projektu mDokumenty zakłada się natomiast wprowadzenie dodatkowej możliwości potwierdzania tożsamości osoby. Obywatel będzie mógł skorzystać z opcjonalnej i wiarygodnej usługi – prezentacji danych identyfikacyjnych przechowywanych w rejestrze publicznym na urządzeniu wykorzystywanym przez podmiot publiczny. Obejmie to m.in. dane znajdujące się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Wdrożenie e-usług korzystających z CEPiK2.0, umożliwiających wyświetlenie danych z kluczowych dokumentów istotnych dla kierowców, tj. dowodu rejestracyjnego przewidziane jest na koniec IV kwartału 2017 r.”.