Skarb Państwa, a w jego imieniu Lasy Państwowe mają prawo pierwokupu praktycznie każdej działki, która jest zapisana w ewidencji gruntów jako las, teren przeznaczony do zalesienia albo objętej uproszczonym planem urządzenia lasu. Takie prawo zapisano w ustawie z 13 kwietnia 2016 r.