Zapewne już w maju trafi do Sejmu ustawa o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym, którego zadaniem będzie budowa na państwowych gruntach tanich mieszkań na wynajem. Teraz trwają prace nad powołaniem Fundusz ziemi, czyli instytucji, która nabędzie i przygotuje tereny pod budowę mieszkań dla niezamożnych Polaków w ramach programu Mieszkanie Plus.