Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy Polskiego Ładu. Wśród najważniejszych zmian są m.in. podstawy wymiaru oraz wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli pracownik ma wątpliwości, czy pracodawca właściwie nalicza mu wynagrodzenie i składki - może to zgłosić do ZUS i PIP.

Zmiany związane z Polskim Ładem mogą spowodować, że część pracodawców będzie stosować nieuczciwe praktyki względem pracowników, związane z rozliczaniem ich wynagrodzenia i naliczaniem składek. W związku ze zmianami regulacji podatkowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowa Inspekcja Pracy zapowiadają kontrole i walkę z nieuczciwymi praktykami.

Wątpliwości pracownika związane z naliczaniem składek przez pracodawcę wyjaśni Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast nieuczciwymi praktykami zajmie się Państwowa Inspekcja Pracy.

Do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej docierają sygnały od pracowników, zaniepokojonych informacjami od pracodawców, co do zasady ustalania podstawy wymiaru oraz wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, które mają się odbić na ich zarobkach.

-Pracownik, który po wprowadzeniu Polskiego ładu ma wątpliwości co do rozliczenia wynagrodzenia i składek przez pracodawcę, może zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. W związku z napływającymi sygnałami od pracowników reagujemy natychmiast wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcją pracy – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. - Nie ma naszej zgody na próby wykorzystania przepisów na niekorzyść pracowników - wskazuje Marlena Maląg.

Jednym z zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest kontrola wykonywania obowiązków składkowych przez pracodawców. Dlatego - jeżeli pracownik przypuszcza, że jego szef źle nalicza mu składki - może to zgłosić.

-Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie bacznie przyglądać się stosowaniu nowych przepisów. Chcemy przeciwdziałać próbom wykorzystywania zmian przepisów do nieuczciwych praktyk. Przypomnę, że ustawa podatkowa Polskiego Ładu przewiduje przepisy, które ułatwią wymianę danych między Krajową Administracją Skarbową a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczących przychodów, dochodów i form opodatkowania przedsiębiorców – podkreśla Gertruda Uścińska, prezes ZUS.