Niesamowite podwodne widoki z akwenu Stoney z Anglii oraz krótka relacja z podróży przedstawimy państwu dzięki uprzejmości pana Dariusza Drozdka, żagańskiego nurka i podróżnika.

Wyjazd miał miejsce do Anglii gdzie wraz z innymi Polskimi nurkami nurkowali żaganianie i wykonywaliśmy zaplanowane ćwiczenia. Akwen Stoney ma głębokość 35 m i full atrakcji jak widać na fotografiach powyżej. 

Oto krótka relacja Pana Dariusza Drozdka, jednego z uczestników wyprawy: - W budynku bazy jest duży sklep nurkowy oraz basen ćwiczebny o głębokości 3.5 m. Aby tam zanurkować przed bazą trzeba być już ok. godz. 6.00 rano i czekać w kolejce my wyjechaliśmy o 5.00, by stać w kolejce do godz. 6.45. Jak widać po godz. 8.00 parking był obsadzony. Obok bar Nemo z gorącymi posiłkami.Jak mówi Pan Darek, ma doświadczoną kadrę w UL i często lata po całym świecie, aby szkolić Polaków od kursu podstawowego do Asystenta Instruktora. Jak widać obiekt z angielskiego Stoney przygotowany jest dla każdego i  w Polsce tez można by było coś takiego zrobić na większą skalę.