Futbol skutecznie przez wiele lat wystrzegał się powtórek dla sędziów. To niestety miało negatywny skutek w wielu ocenach. Jedna drużyna zyskiwała punkt, druga traciła- wszystko przez błąd sędziego. W innych dyscyplinach sportowych powtórki wideo są stosowane, i nie widać, by kibice, a co najważniejsze sportowcy byli z tego tytułu pokrzywdzeni. Na przykład w siatkówce, dzięki powtórkom rozstrzygano wiele sporów.