Cywilizowane społeczeństwo przebywa obecnie w dwóch światach, realnym oraz wirtualnym. W wirtualnym świecie zakładamy konta na serwisach społecznościowych, forach internetowych, czy też korzystamy z wielu usług. To może być zalążkiem do ustanowienia nowego prawa, które będzie regulowało cyfrowe dziedziczenie. Jak na razie jednak jesteśmy jeszcze dalecy od unormowania tych przepisów.