W okolicach Żagania rodzi się najmniej dzieci w całym województwie lubuskim - wynika z badań Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Analitycy GUS-U prognozują również, że do 2050 r. powiat żagański najbardziej w województwie się wyludni. W połowie XXI wieku ludność naszego powiatu zmniejszy się o ponad 1/4 i będzie wynosić niespełna 60.000 - teraz wynosi ponad 81.000.

W okolicach Żagania rodzi się najmniej dzieci w całym województwie lubuskim - wynika z badań Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Analitycy GUS-U prognozują również, że do 2050 r. powiat żagański najbardziej w województwie się wyludni. W połowie XXI wieku ludność naszego powiatu zmniejszy się o ponad 1/4 i będzie wynosić niespełna 60.000 - teraz wynosi ponad 81.000.
 
AnalItycy GUS podsumowali 2014 rok w Lubuskiem. Ciekawostek nie brakuje. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze przedstawił dziesiąte wydanie, ukazującej się corocznie, publikacji "Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubuskim", która jest opracowaniem tematycznym zawierającym podstawowe informacje statystyczne dotyczące aktualnego stanu i struktury ludności województwa.
 
 
Opracowanie zawiera również zestaw informacji w układzie wojewódzkim, który umożliwia porównanie podstawowych wskaźników demograficznych z innymi województwami oraz Polską. Publikacja przedstawia wyniki bilansu ludności, który został sporządzony według stanu w dniu 31.12.2014 r. dla wszystkich jednostek podziału administracyjnego województwa. Bilans ten został opracowany przy przyjęciu za bazę do obliczeń wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z dnia 31.03.2011 r.
 
W 2014 r. w Powiecie Żagańskim mieszkało 81.462 osób, z czego mężczyzn 39.778, a kobiet 41.684. Z danych GUS wynika, że w naszym powiecie na 100 mężczyzn przypada 105 kobiet.
 
Mieszkańcy powiatu zawarli 391 małżenstw, z czego 188 cywilnych i 203 kościelne. Orzeczone też u nas 4 separacje i aż 160 rozwodów. W przeliczeniu na liczbę ludności więcej związków małżeńskich rozpadło się tylko w Zielonej Górze, Gorzowie i Żarach.
 
Dramatycznie prezentują się dane odnośnie liczby urodzeń. Było ich 716, z czego najwięcej dotyczyło narodzin pierwszego dziecka (319 urodzeń) oraz drugiego (274). NA trzeciego potomka zdecydowało się widocznie mniej par - 85. Czwarte dziecko urodziło 17 kobiet, piąte - 12, szóste - 6. Siódmego potomka doczekało się u nas w 2014 r. 3 rodziców.
 
Najwięcej kobiet zdecydowało się na urodzenie dziecka w wieku 25-29 lat (235 mam) i 30-34 lat (206 mam). Poniżej 19 roku życia było w 2014 r. 37 matek. 13 urodzeń dotyczyło matek po czterdziestce.
 
Apokaliptycznie analitycy Urzędu Statystycznego widzą przyszłość naszego powiatu w roku 2050. Jak wynika z ich prognoz Powiat Żagański ulegnie największemu wyludnieniu spośród wszystkich powiatów województwa lubuskiego - aż o 26%.
 
Exodus młodych ludzi z regionu coraz bardziej staje się faktem. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że władze naszego powiatu zdają się być kompletnie głuche na wszystkie te zagrożenia. Nie ma tam ludzi takiego formatu, który dawałby jakąkolwiek nadzieję na poprawę sytuacji.
 

Powiatem "zarządzają" (w bardzo dużym cudzysłowie) teraz ludzie, którzy przy władzy są od 25 lat. Przez ten czas tak zdegradowali nasz region, że trudno być optymistą co do kolejnego ćwierćwiecza. Oby przewidywania analityków nie stały sią prawdą.