Policjanci na terenie całego powiatu żagańskiego każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu drogowego. Prowadzą kontrole mające na celu sprawdzenie stanu trzeźwości kierującego, stanu technicznego pojazdów czy też uprawnień do kierowania. Systematycznie eliminujemy kierujących, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, którzy wsiadają za kierownicę, nie posiadając do tego uprawnienia lub mając czynny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.