W przyszłym roku w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zostanie wydana nowa książeczka paszportowa. Na jej stronach wizowych będą graficzne wizerunki najważniejszych dla odzyskania niepodległości motywów: postaci, wydarzeń, miejsc oraz symboli.

Pierwszy raz w historii wszyscy mogliśmy uczestniczyć w projektowaniu paszportu. Najważniejszym założeniem jest, by polski paszport był dokumentem zaawansowanym technologicznie, trudnym do podrobienia, ale też, żeby był powodem do dumy z naszego kraju, upamiętniającym historię odzyskania przez Polskę niepodległości.
Mariusz Błaszczak szef MSWiA ogłosił wyniki plebiscytu. – W związku z uwagami, które napływały do ministerstwa, po wysłuchaniu rekomendacji zespołu ekspertów w sprawach, które wzbudzały kontrowersje postanowiłem, że jeśli chodzi o Cmentarz Orląt Lwowskich zamiast ikony była przedstawiona postać Antosia Petrykiewicza. Zamiast wizerunku Ostrej Bramy pojawi się inskrypcja z grobu Marii Piłsudskiej. W paszporcie będą też m.in. portrety Eugeniusza Kwiatkowskiego czy Gabriela Narutowicza oraz obraz Jacka Malczewskiego „Polonia” i Kopiec Czynu Niepodległościowego.
Oprócz sześciu motywów, które zostały wybrane w głosowaniu przez Polaków, w nowym paszporcie będzie też 13 motywów wybranych przez Zespół do spraw ustalenia wzoru dokumentu paszportowego z motywem „Niepodległa”. Są to:
Bitwa Warszawska
Cmentarz Orląt Lwowskich
Godło II RP
Grób Nieznanego Żołnierza
Ignacy Paderewski
Józef Piłsudski
Odznaka Korpusu Ochrony Pogranicza
Odznaka pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich
Order Virtuti Militari
Powstania Śląskie
Roman Dmowski
Wincenty Witos
Wojciech Korfanty