17 listopada została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Powiatu dotycząca subwencji i dodatków, które dostają nauczyciele. Zarząd powiatu chce obniżyć nauczycielom dodatek funkcyjny do pensji aż o 10 procent. Dotknie to głównie nauczycieli pracujących z trudną młodzieżą oraz chorymi dziećmi w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Żaganiu i Szprotawie.

Przypomnijmy sytuacje, 10 listopada na Sesji Rady Powiatu pojawiła się grupa nauczycieli z NSZZ "Solidarność", aby przeciwstawić się obniżce dodatków funkcyjnych do pensji. Byli to pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Żaganiu: Piotr Twardosz, Daniel Dylewicz oraz Tomasz Pawłowicz, a także szef zielonogórskiego regionu NSZZ "Solidarność" pan Dariusz Niedzielski.

Protestowali oni przed starostwem i weszli na sesje Rady Powiatu, nie zostali jednak dopuszczeni do głosu, a punkt który dotyczył obniżenia im pensji został wycofany z porządku obrad ze względu na braki formalne.

Podczas nadzwyczajnej sesji do głosu został dopuszczony Dariusz Niedzielski, który stwierdził:  -Ja rozumiem że należy działać szybko, aby oszczędzić parę złotych na biednych nauczycielach. O jaką kwotę chodzi dokładnie? Nauczyciele ze Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych stracą średnio od 200 do 300 zł.

Dalej przewodniczący "Solidarności" dość w ostrych słowach pouczał radnych, że dodatki motywacyjne dla nauczycieli nie biorą się z budżetu państwa tylko innych źródeł. Radnym nie spodobało się to w jaki sposób wypowiadał się Pan Dariusz Niedzielski. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Mirosław Gąsik zwrócił uwagę o zachowanie spokoju. - Panie Dariuszu, ja bym prosił o powściągnięcie emocji. 
 
Jeden z radnych pan Bogusław Kobyliński nie wytrzymał napięcia i twierdząc, że jest obrażany przez szefa "Solidarności' opuścił obrady. Na co Niedzielski odpowiedział - Już nam Pan który wyszedł pokazał jaki ma stosunek do obniżek i po prostu wyszedł. Jak możemy zobaczyć na nagraniu poniżej po ostudzeniu emocji pan Bogusław wrócił na sesję.

Po wzajemnych utarczkach słownych obu stron głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Tomasz Hucał - Panie Dariuszu ja bardzo Pana proszę aby poważnie traktować się wzajemnie. Obrzuca nas Pan stekiem obelg, próbując nas cały czas obrazić. 
Szef zielonogórskiej "Solidarności" odpowiedział, że z jego ust nie padła żadna obelga - Ani jednego słowa obelg nie było. Rozumiem, że Państwo nie są przyzwyczajeni do tego typu rozmów(...) Jeśli chce Pan szanować nauczycieli to niech Pan szanuje ich stopę życiową. Aby godnie przeżyli od pierwszego do ostatniego.

Na koniec swojego wystąpienia Pan Dariusz Niedzielski stwierdził że za 2 lata są wybory samorządowe i wszyscy powinni pamiętać jak głosowano w sprawie obniżenia wynagrodzenia nauczycielom. 

W głosowaniu wzięło udział 18 radnych powiatowych. Wszyscy obecni radni (oprócz Tomasza Kwarcińskiego) głosowali za obniżeniem pensji nauczycielom.

Czy sprawa ta jest już zamknięta? Czy jest zgodna z Kartą Nauczyciela i ustawą o związkach zawodowych? Będziemy Państwa informować na bieżąco.