W Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów, którzy po ukończeniu kursu podstawowego zasilą szeregi żagańskiej jednostki i będą służyć mieszkańcom powiatu.