Mają być bardziej widoczne, lepiej oświetlone i uzupełnione dodatkowym elementami graficznymi. Dzięki temu ma zwiększyć się bezpieczeństwo zarówno funkcjonariuszy, jak i innych użytkowników dróg. Nowe oznakowanie policyjnych samochodów Komenda Główna Policji zaprezentuje 28 kwietnia podczas drugiego dnia targów "Polsecure 2022" w Kielcach.

Planowana metamorfoza wyglądu radiowozów jest podyktowana przede wszystkim dążeniem do ich jak najlepszej widoczności. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, weszło w życie 2 lutego 2022 r., chociaż na temat nowego oznakowania dyskutowano już rok wcześniej.

Radykalne zmiany w oznakowaniu i uprzywilejowaniu samochodów policji uzasadnione są lepszą widocznością, która ma przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonariuszy oraz innych użytkowników dróg. Stąd zmiana trzech kluczowych elementów pojazdów policyjnych: ostrzegawczych sygnałów błyskowych będzie trzy razy więcej - zamiast 10 lamp LED każdy radiowóz dostanie ich aż 30. Zmieni się wzór oznakowania i zostaną wprowadzone dodatkowe elementy odblaskowe. Na aucie będzie można umieszczać dodatkowe elementy odblaskowe w postaci pasów barwy żółto-zielonej fluorescencyjnej. Analogiczne rozwiązania dotyczyć będą również policyjnych motocykli.