Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że „od 1 listopada wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej”.

W tym tygodniu rozpoczęły się spotkania we wszystkich województwach w ramach konsultacji budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin z udziałem przedstawicieli kierownictwa ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej.
Jednym z elementów systemu będą programy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, które będą finansowane z funduszu solidarnościowego. Szefowa resortu dodała, że od stycznia przyszłego roku na ten fundusz będą odprowadzane pieniądze z Funduszu Pracy.
- Już w listopadzie wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny. Teraz wynosi on 153 zł, a wzrośnie do 184,42 zł, a więc będzie to wzrost o 31,42 zł – powiedziała Rafalska. –Ten zasiłek od 12. lat nie był waloryzowany i dlatego zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych różnił się od świadczenia pielęgnacyjnego, które wypłacał ZUS. Bo był on co rok waloryzowany. Teraz chcemy tę różnicę zniwelować. Chcemy to zrobić w dwóch krokach i ten pierwszy krok wykonamy 1 listopada tego roku. W przyszłym roku będzie kolejny wzrost. Łącznie w ciągu dwóch lat ten zasiłek wzrośnie o ponad 62 zł – poinformowała Rafalska.
Szefowa MRPiPS mówiła też o innych zasiłkach, które przysługują osobom z niepełnosprawnościami.
- O 100 zł wzrośnie w nowym okresie zasiłkowym, czyli od 1 listopada tego roku, specjalny zasiłek opiekuńczy. O tyle samo wzrośnie też zasiłek dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Tu są dwa rodzaje zasiłków. Mówimy o tych świadczeniach, które otrzymują opiekunowie zajmujący się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, nie dziećmi niepełnosprawnymi. To są te trzy zmiany, które będą obowiązywały w nowym okresie zasiłkowym – powiedziała minister Rafalska.