Jednym przelewem na jeden, indywidualny rachunek będzie można od 1 stycznia 2018 r. dokonywać wszystkich wpłat na rzecz ZUS. Zapisano to projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który został właśnie skierowany do konsultacji.

Obecnie każdy płatnik musi przesyłać do ZUS pieniądze w czterech przelewach. Trzeba płacić osobno na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusze: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także na emerytury pomostowe. Numer nowego rachunku nada ZUS i będzie on jednocześnie nowym identyfikatorem płatnika składek. W projekcie zapisano, że ZUS będzie musiał wygenerować te nowe numery rachunków do końca przyszłego roku.

Zdaniem prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej indywidualne numery rachunków bankowych, na których będą ewidencjonowane składki ubezpieczonych, będzie nie tylko ułatwieniem dla płatników, ale też ich wprowadzenie powinno poprawić ściąganie składek. Resort rodziny pracy i polityki społecznej, gdzie powstał projekt nowelizacji ustawy chce również przy tej okazji obniżyć wysokość stóp procentowych karnych odsetek, które ZUS płaci z tytułu nieprzekazanych składek do OFE. ZUS spodziewa się, że dzięki temu będzie mógł zaoszczędzić 2 mln zł rocznie. Teraz stopa procentowa za nieprzekazanie z winy ZUS składek do OFE wynosi 4,51 proc. Po wprowadzeniu zmiany byłaby równa stopie referencyjnej NBP, czyli byłaby niższa o trzy punkty procentowe i wynosiła 1,5 proc. Jest to o tyle ważnie, że w końcu marca br. suma tych nieprzekazanych składek do OFE wynosiła 81,1 mln zł.

W projekcie zapisano też inne niż dotychczas maksymalne limity wydatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na urlopy rodzicielskie w latach 2016-25. Te kwoty rosną od 4,7 mld zł w tym roku do 9,2 mld zł w 2025 r. Projekt zakłada więc, że jeśli po pierwszym półroczu zostanie skonsumowane więcej niż 49 proc. funduszy zaplanowanych na dany rok, to limit tych wydatków można będzie podnieść o wysokość kwoty oszczędności z tytułu innych wydatków.

W uzasadnieniu tych zmian resort wyjaśnił, że maksymalne kwoty wydatków nie były aktualizowane podczas wprowadzania wcześniejszych zmian przepisów. Podkreślono też w uzasadnieniu, że wyższe koszty będą następstwem długofalowych efektów programu "Rodzina 500+". Znowelizowana ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, powinna wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia. Niektóre przepisy, m.in. dotyczące nowych rachunków mogą wejść w życie trochę później- 1 października 2017 r. i 1 stycznia 2018 r. Autorzy projektu zmian wyliczyli również, że koszty dostosowania informatycznego ZUS do nowych zasad wpłat nie powinny być wyższe niż 10 mln zł.
%MCEPASTEBIN%