"To bardzo ważne, żeby żołnierze czuli, że są przyjmowani przez Polaków bardzo życzliwie" – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Żagania. "Cieszę się podwójnie z tego, że mogę być w Żaganiu. Po pierwsze cieszę się, że mogłem spotkać się dzisiaj z państwa gośćmi, którzy przybyli tutaj dwa tygodnie temu" – powiedział prezydent nawiązując do obecności w Żaganiu amerykańskiej 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej, która przybyła z USA do Polski.

Prezydent, dziękując mieszkańcom za życzliwe przyjęcie żołnierzy amerykańskich, powiedział, że „to bardzo ważne, żeby nasi sojusznicy, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy to z innych państw NATO, w sposób wyraźny czuli, że są przyjmowani przez Polaków życzliwie”. Prezydent podkreślił, że może nawet nieświadomie, w ten sposób mieszkańcy bardzo mocno wspierają „politykę budowania tej strefy bezpieczeństwa w Europie Środkowej, a przede wszystkim w naszym kraju, w Polsce”.
Duda przypomniał, że „Żagań zawsze kojarzył się z obecnością wojska”, że „jest to takie miasto, gdzie jest polski potencjał militarny”. "Ja bym bardzo chciał, żeby Żagań w jak największym stopniu tę swoją pozycję potentata militarnego w Polsce odzyskiwał" – podkreślił.

Andrzej Duda powiedział, że jako prezydent jest w Żaganiu po raz pierwszy. Podkreślił, że bardzo mu zależy na realizacji polityki polegającej na tym, że „więcej uwagi zwraca się na mniejsze ośrodki miejskie takie, jak Żagań”.

Prezydent mówił też o poaugustiańskim zespole klasztornym, który zwiedził przed spotkaniem z mieszkańcami Żagania. Prezydent m.in. obejrzał wyjątkową bibliotekę, która posiada gotyckie sklepienia i oryginalny wystrój z XVIII wieku, a także bardzo cenne zbiory.

„Mam ten obraz niezwykłej budowli o ogromnym potencjale, która mam nadzieję, że zyska pieniądze na to, żeby doprowadzić ją z powrotem do stanu świetności i przeprowadzić tam renowację, która - jak zauważyłem - jest dosyć pilnie potrzebna. Ponieważ obiecałem księdzu proboszczowi, że będę starał się wspierać jego dążenia w tym zakresie, w związku z tym, mówię to również państwu” — powiedział Duda.

Po wystąpieniu na spotkaniu z mieszkańcami Żagania, które odbyło się w Sali Kryształowej Pałacu Książęcego, prezydent rozmawiał jeszcze bezpośrednio z niektórymi uczestnikami tego wydarzenia. 

Na spotkaniu pojawili się obecni byli m.in. przedstawiciele Społeczności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu, którzy od wielu tygodni borykają się z ich zdaniem nieracjonalnymi decyzjami destabilizującymi funkcjonowanie Ośrodka i całej powiatowej oświaty.

Przed bramą wjazdową do Pałacu prezydencką kolumnę przywitali rodzice, dzieci, nauczyciele, pracownicy i związkowcy z tej placówki. Na transparentach, które trzymali w dłoniach widniały znane już z sesji Rady Powiatu hasła związane z uchyloną przez Wojewodę Lubuskiego uchwałą o odwołaniu dyrektor Renaty Sochy ze stanowiska. 

Jeden z transparentów z napisem PANIE PREZYDENCIE RATUJ NAS PRZED STAROSTĄ ŻAGAŃSKIM zatrzymał kolumnę rządowych samochodów przed główną bramą wjazdową.

Po oficjalnym przemówieniu Pana Prezydenta delegacja społeczności SOSW składająca się z uczniów, rodziców i nauczycieli niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka oraz związkowców z Solidarności wręczyła osobiście gościowi PETYCJĘ z prośbą o interwencję w tej sprawie...Do artykułu dołączamy obszerną galerię foto autorstwa Jana Mazura oraz Adama Żyworonka i Wojciecha Olejarza.