Po miesiącach trudności związanych z remontem stacji uzdatniania, nareszcie mamy w Żaganiu wodę naprawdę najwyższej jakości. Okazało się, że warto było uzbroić się w cierpliwość po to by teraz bez obaw sięgać po zawartość domowego kranu.

Minęły nareszcie czasy, kiedy woda w naszym mieście mogła być spożywana jedynie pod specjalnymi warunkami. Chodziło głównie o nadmierną obecność m.in. manganu i żelaza oraz zbyt dużą mętność. Jak informuje nas Edward Górniak z żagańskiego Sanepidu, to właśnie w ich wyniku do Sanepidu wpływały w tym roku zgłoszenia od mieszkańców niezadowolonych z jakości wody (m.in. z ulic Asnyka, Waryńskiego i Starowiejskiej). Takie historie to jednak już przeszłość – od uruchomienia nowej Stacji Uzdatniania Wody żagański Sanepid nie odnotował już żadnego negatywnego zgłoszenia.

Wyraźnie widoczne w statystykach zgłoszeń odczucia mieszkańców potwierdzają także specjalistyczne badania. Po otwarciu nowej Stacji Uzdatniania, do pracy zabrali się bowiem pracownicy z Powiatowej Inspekcji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz specjalistycznego laboratorium. Drobiazgowo przebadali oni naszą wodę pod względem bakteriologicznym i jednoznacznie stwierdzili, że spełnia ona najwyższe standardy zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Co więcej, okazało się, że niektóre parametry żagańskiej wody są tak dobre jak jeszcze nigdy w historii. Potwierdzają to dane przekazane przez Edwarda Górniaka: „Porównując obecność żelaza przed, w trakcie i po modernizacji okaże się, że jest go na dzień dzisiejszy wyraźnie mniej. Tak jest m.in. w odniesieniu do próbek wody przy ul. Pstrowskiego. We wrześniu 2013 r. obecność żelaza w wodzie wynosiła tam powyżej 100 jednostek. W maju 2016 roku, kiedy trwała modernizacja SUW było to już 77 jednostek, natomiast po modernizacji obecność żelaza spadła już do ilości śladowych - w granicach 26 jednostek”. Okazuje się zatem, że po modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, ilość żelaza zmniejszyła się w naszej „kranówce” o ok. 25%”.

Taki rezultat z pewnością musi napawać optymizmem. Nie dziwi zatem, że modernizacja SUW cieszy także przedstawicieli żagańskiego Sanepidu: „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody, przeprowadzoną przez ŻWiK, oceniam na piątkę. Z pewnością poprawiła ona jakość dostarczanej wody i zwiększyła bezpieczeństwo mieszkańców” – mówi Edward Górniak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej.” Pracownik Sanepidu podkreśla również, że taką modernizację, jak ta przeprowadzona w Żaganiu, Inspektorat rekomenduje innym dostawcom wody w powiecie. „Pod naszą jurysdykcją znajdują się 23 urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę. W każdej z nich zalecamy modernizację sieci w sposób taki jak w Żaganiu” – mówi Edward Górniak.

Satysfakcji nie kryje również Andrzej Pilimon, Prezes Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji: „Realizacja zmodernizowanej Stacji zapewni odpowiednią jakość i parametry zgodne z wymogami norm krajowych i Unii Europejskiej. Nowoczesne instalacje zastosowane w naszej SUW pozwalają na uzdatnianie wody z wykorzystaniem nowatorskiej technologii w przyjaznych dla środowiska warunkach”.

Przypominamy, że modernizacja Stacji Uzdatniania Wody to ostatni z 6 etapów olbrzymiego projektu infrastrukturalnego: „Uporządkowanie Gospodarki Ściekowej Na Terenie Aglomeracji Żagań”. W jej wyniku Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. całkowicie zmodernizowały cały ciąg technologiczny uzdatniania wody.