Komenda Powiatowa PSP w Żaganiu zakupiła specjalny lekki samochód kwatermistrzowski wraz z wyposażeniem, tj. przewoźną łącznością radiową, sygnalizacją świetlną i dźwiękową, detektorem wielogazowym, sorbentem, neutralizatorem i sprzętem do oznakowania terenu akcji.