Wygląda na to, że widoczna niechęć Starosty Żagańskiego do największego miasta powiatu, zaczyna przybierać rozmiary groteskowe. Oto w wydanej przez Starostwo Encyklopedii Powiatu Żagańskiego postanowiono sam Żagań po prostu symbolicznie "wygumkować". Czytelnicy tego wydawnictwa nie dowiedzą się z niego absolutnie niczego o najważniejszych miejscach w centralnym mieście naszego samorządu. Brak jest bowiem chociaż najbardziej zdawkowego hasła poświęconego Żaganiowi jako miastu powiatowemu. Czytając encyklopedię Starosty Janowicza możemy dojść do wniosku, że w Powiecie Żagańskim miasta Żagań po prostu nie ma.