Tworzymy klasę policyjną. Oficjalnie podpisano porozumienie pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Żaganiu a Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Porozumienie dotyczy utworzenia klasy liceum ogólnokształcącego z innowacją policyjną oraz wzajemnej współpracy podczas całego procesu kształcenia.