Portal Żagań Dla Was dotarł do projektów budżetowych miasta i powiatu żagańskiego na rok 2017. Z analizy tych dokumentów wynika, że w przyszłym roku w Żaganiu będzie remontowanych 17 ulic za łączną kwotę ponad 4 mln zł.

Powiat Żagański, zgodnie z przedłożonym radnym projektem uchwały budżetowej, w następnym roku zamierza w Żaganiu remontować na następujących ulicach:

 • Przebudowa chodników w ciągu ulic Śląskiej i Buczka w Żaganiu - 700.000,00 zł
 • Przebudowa mostu w ciągu drogi na ulicy Żelaznej - 1.709.000 zł.

O remont tych ulic wnioskował w swoich interpelacjach radny powiatu Tomasz Kwarciński. Zarówno ten rajca, jak i radny Zbigniew Bialkowski mocno optowali także za całościowym remontem ul. Żelaznej oraz uwzględnieniem w budżecie ulicy Kolejowej. Obie te drogi są własnością Powiatu Żagańskiego, Argumenty radnych nie przebiły się jednak wśród powiatowych dysydentów. Ich remont nie spotkał się najwidoczniej ze zrozumieniem zarządu powiatu. W projekcie budżetu próżno zatem szukać punktu poświęconego remontowi tak ulicy Żelaznej, jak i Kolejowej. Mieszkańcy muszą jeszcze poczekać.

Urząd Miasta z burmistrzem Marchewką na czele planuje natomiast w 2017 roku remonty na takich drogach i chodnikach:

 • Przebudowa parkingu przy ul. Klonowej - 150.000 zł
  (wnioskował o to radny Józef Potyrała wybrany do rady z tej ulicy)
 • Budowa jednostronnego chodnika przy ul. Wesołej (Kolonia "Laski") - 80.000 zł
  (To efekt starań wiceprzewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Chodania, który w ten sposób chciał pewnie podziękować swoim wyborcom - 2 lata temu jako jedyny radny uzyskał w swoim okręgu ponad połowę oddanych głosów).
 • Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Libelta (etap I) 120.000 zł.
  (Od początku kadencji zabiegał o tę inwestycję radny Jacek Kwarciński. W 2017 roku rozpocznie się kilkuetapowy remont tej ulicy. Warto podkreślić, że będzie to pierwszy jej remont od momentu powstania blokowiska w latach '60 XX wieku).
 • Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Konopnickiej 120.000 zł
  (To inwestycja pilotowana przez radnego Bartłomieja Wosia, który jest jednocześnie Przewodniczącym Komisji Budżetowej Rady Miasta).
 • Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Okrzei - 50.000 zł
  (Zawnioskował o nią Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i jednocześnie najmłodszy radny - Grzegorz Kuźniar)
 • Modernizacja ul. Nocznickiego - 100.000 zł
  (Postulat m.in. radnego Krzysztofa Omieljańczyka)
 • Projekt przebudowy ulic Sosnowej, Świerkowej i Klonowej.
  (Inwestycja pilotowana przez Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Krzysztofa Sieńko a także radnego Zbigniewa Janka).
 • Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Łużyckiej - 150.000 zł
  (O zmodernizowanie tej ulicy wnioskował m.in. Przewodnicząca Rady Miasta Wanda Winczaruk oraz radny Stanisław Kucab)
 • Wymiana nawierzchni chodników przy ul. X-Lecia PL - 100.000 zł
  (ukłon w kierunku radnego Ryszarda Marchewki, ta ulica należy do jego okręgu).
 • Modernizacja pl. Orląt Lwowskich wraz z budową oświetlenia - 50.000 zł'
 • Modernizacja chodnika przy ul. Wodnej (od ul. Dworcowej do kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr) - 155.000 zł
  (obie inwestycje wnioskowane przez radną Ewę Adamczyk-Bryszewską)
 • Modernizacja chodników przy ul. Pomorskiej - 300.000 zł
 • Modernizacja chodnika przy ul. Mostowej (obok basenu miejskiego i byłego ZAMEX-u) - 140.000 zł.
 • Miasto przekaże także środki dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na pokrycie kosztów wymiany chodnika przy ul. Jana Pawła II - 100.000 zł.
 • Dodatkowo nie należy zapominać o trwającej od 2 miesięcy modernizacji ulicy Żarskiej. Finał prac nastąpi już w roku 2017.
  Ta jedna z najważniejszych dróg w Żaganiu była popierana przez wielu radnych, m.in. Wandę Winczaruk, Krystynę Hucał, Bartłomieja Wosia, Radosława Kwietnia, Krzysztofa Sieńko, Ewę Adamczyk-Bryszewską.

Projekt budżetu Żagania na 2017 rok zawiera także kompleksową budowę ścieżek rowerowych
 w całym mieście Żagań. Koszt tej inwestycji infrastrukturalnej wyniesie aż 2.645.460 zł.