Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie stworzone dla społeczeństwa, które pozwala między innymi w sposób rzetelny wskazać określone zagrożenie na danym obszarze. Każde zgłoszenie jest dokładnie sprawdzane przez Policję.