W ostatni piątek 9 grudnia br. zatwierdzono listy rankingowe projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z przeznaczeniem na badania i innowacje oraz tworzenie terenów inwestycyjnych. Okazało się, że największą pulę dofinansowania - aż 11,5 mln zł - otrzymał Żagań. Co więcej nasz projekt strefy gospodarczej został na tyle dobrze oceniony, że zgarnęliśmy więcej niż Żary i pozostałe gminy razem wzięte.

Projekt zakładający utworzenie Żagańsko – Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko – Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym otrzymał 20 milionów złotych. W ramach tego projektu uzbrojona zostanie strefa gospodarcza przy ulicy Asnyka w Żaganiu za kwotę 11 milionów złotych dofinansowania! Wartość całego przedsięwzięcia to 13,5 mln złotych.

To kolejna pozytywna informacja dla Żagania związana z przyznaniem oieniędzy na cele inwestycyjnym w Żaganiu. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o 6 milionach złotych przyznanych miastu na rewitalizację. Wcześniej o 2 milionach na projekt edukacyjny. Teraz do tej puli możemy dodać 11 milionów przyznanych na kolejny z naszych projektów. 

Satysfakcji nie kryje burmistrz Żagania Daniel Marchewka: "Jest to przede wszystkim ogromny sukces współpracy samorządów oraz utworzonego Żagańsko-Żarskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego powstanie zainicjowałem w 2014 roku. Powstał wówczas silny ośrodek na południu województwa, stanowiący przeciwwagę dla dużych miast ubiegających się o środki unijne i jak pokazują decyzje Zarządu Województwa Lubuskiego skutecznie te środki pozyskujący. Jest to wspaniały sukces, a jeśli uda się zrealizować wszystkie nasze pozostałe zamierzenia to będziemy mogli o nim myśleć i mówić w kategoriach historycznego wydarzenia".

Z 11 mln złotych dla Żagania cieszy się także Bartłomiej Woś, przewodniczący Komisji Budżetu Rady Miasta: "Jest olbrzymia szansa, że Żagań przestanie być pustynią gospodarczą, a nasza strefa stanie się najbardziej atrakcyjnym miejscem inwestycyjnym w regionie. Pozyskane przez miasto środki naprawdę robią wrażenie. Ze swojej strony postaram się zrobić absolutnie wszystko, by zostały one dobrze wydane".

Warto dodać, że Żagań otrzyma największe środki w ramach projektu ŻŻOF! Żagańskie działania w zakresie uzbrojenia strefy gospodarczej warte są 13,5 miliona złotych (przy 11 milionach dofinansowania), co stanowi kwotę większą, niż suma działań realizowanych przez pozostałych naszych partnerów – działania Gminy Żary (Miasto) wyniosą 7,5 mln (dofinansowanie 5,9 mln złotych), Gminy Żary 1,8 mln złotych (dofinansowanie 1,4 mln złotych) natomiast gminy wiejskiej Żagań 3,3 mln złotych (dofinansowanie 2,2 mln zł)!

Projekt w części żagańskiej dotyczy kompleksowego uzbrojenie terenu o powierzchni ponad 10 ha, w tym budowy dróg publicznych i wewnętrznych w strefie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowy oświetlenia terenu, wykonania kanalizacji teletechnicznej oraz usunięcia kolizji linii napowietrznych SN.

Pozostała część inwestycji to uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Żarach, na terenie Gminy wiejskiej Żary i na terenie gminy wiejskiej Żagań w miejscowości Tomaszowo.