]-->
Zagan.dlawas.info » Katalog firm » Finanse i ubezpieczenia » Biura rachunkowe

ID firmy: 2341

Biuro Rachunkowe Beata Nowak

Nasze biuro specjalizuje się w odzyskiwaniu VAT zapłaconego za granicą (VAT- REF und)
Dodatkowo nasze usługi obejmują m.in. :
prowadzenie
* ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość)
* podatkowej księgi przychodów i rozchodów
* ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
* rejestru zakupu i sprzedaży VAT
* ewidencji środków trwałych
sporządzanie deklaracji podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa
prowadzenie:
* spraw kadrowo - płacowych
* akt osobowych
prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,
sporządzanie wniosków kredytowych.