]-->
Zagan.dlawas.info » Katalog firm » Nauka i szkolnictwo » Przedszkola

ID firmy: 2383

BRZDĄC Przedszkole Niepubliczne

Misja Przedszkola:

W ramach zajęć dodatkowych organizujemy:

- Zajęcia z rytmiki - w ramach czesnego;
- Zajęcia z języka angielskiego - w ramach czesnego;
- Zajęcia logopedyczne;
- Zajęcia z nauki pływania na basenie "Arena";
- Zajęcia z Judo;
- Koncerty;
- Teatrzyki;
- Wycieczki.

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.

Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Jesteśmy przedszkolem realizującym treści przyrodniczo-ekologiczne nastawionym na twórczy rozwój dziecka.