]-->
Zagan.dlawas.info » Katalog firm » Usługi » Sprzątanie

ID firmy: 2254

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA I ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O. w Żaganiu

Jesteśmy spółką, której głównym właścicielem jest miasto Żagań. Działamy na terenie województwa lubuskiego – powiaty Żagań i Brzeźnica. Zatrudniamy ponad 40 wysoko wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych osób. Na uwagę zasługuje fakt, że pracują one w oparciu oumowy o pracę. W większości są to mieszkańcy Żagania i Powiatu Żagańskiego, którzy w naszej firmie mogą się znakomicie realizować i są za swoją pracę godnie wynagradzani.

Posiadamy wyspecjalizowany zespół ludzi zajmujących się robotami ziemnymi oraz renowacją nawierzchni asfaltowych. Długoletni staż na rynku i duże doświadczenie czyni Nas godnym zaufania partnerem i stawia na czele wśród firm województwa świadczącym podobne usługi.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych w Żaganiu Sp. z o.o. jest wiodącym podmiotem na rynku odbioru odpadów komunalnych. Odpowiadamy też za realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żagań. Organizujemy i nadzorujemy zadania związane z oczyszczaniem ulic, chodników, placów, terenów otwartych, przystanków komunikacji miejskiej oraz parkingów w miejskiej strefie płatnego parkowania w sezonie letnim i zimowym ‐ całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Żagań. Jako spółka stojąca frontem do mieszkańców, reagujemy natychmiast na każde zgłoszenie.

Warto podkreślić, że mimo iż jesteśmy spółką miasta Żagania, nie pobieramy z miejskiego budżetu ani złotówki ‐ sami zarabiamy na siebie, a nawet w miarę możliwości z wypracowanych zysków przekazujemy do miasta dywidendę. Z wypracowanych przez nas środków korzystają więc również wszyscy mieszkańcy.

Od wielu lat zwracamy uwagę na tzw. „społeczną odpowiedzialność” prowadzonej przez nas działalności. Bierzemy czynny udział wdziałalności kulturalnej miasta. Wspieramy finansowo oraz przedmiotowo wiele organizowanych imprez kulturalnych i sportowych.

NASZA OFERTA

● Zbieranie i transport stałych odpadów komunalnych
● Wywóz nieczystości płynnych
● Wywóz gruzu budowlanego
● Wywóz odpadów budowlano - remontowych
● Zamiatanie ulic i innych ciągów komunikacyjnych
● Remonty dróg i chodników w tym odtwarzanie nawierzchni asfaltowych
● Zimowe utrzymywanie dróg, chodników, parkingów, placów.

Zalety zleconych wykonywanych usług przez naszą firmę:

● Wysoka jakość i terminowość wykonywanych usług
● Indywidualne podejście do klienta
● Profesjonalna, dobrze wyszkolona i stabilna załoga zatrudniona w ramach umów o pracę
● Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
● Przyjazna atmosfera pracy.