]-->
Zagan.dlawas.info » Katalog firm » Dom i ogród » Instalacje sanitarne i CO

ID firmy: 2059

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje sp. z o.o, odpowiadają za prowadzenie działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków. Obszarem działalności przedsiębiorstwa objętym niniejszym zezwoleniem jest Gmina Żagań o statusie miejskim. Obecnie funkcję Prezesa Zarządu ŻWiK Sp. z o. o pełni doświadczony menadżer Andrzej Pilimon.

W aktualnej formie organizacyjnej istnieje od 1 lipca 2003 r. Zostało utworzone na bazie Spółki Bóbr sp. z o.o., założonej w 2002 r. przez Spółkę Wodno-Ściekową „Bóbr”, do której przystąpiła Gmina Żagań o statusie miejskim wnosząc w dniu 10 lipca 2003 r. do niej część restrukturyzowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w postaci Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Od tego dnia nosi również obecnie obowiązującą nazwę i posiada strukturę organizacyjną, która ulegała niewielkim zmianom wynikającą z ciągłego rozwoju spółki jak i dalszych zmian własnościowych.

Jednym z aktualnych priorytetów Spółki jest dążenie do stałej poprawy świadczonych usług oraz zwiększenia zakresu terytorium działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. W tym celu podjęte zostały odpowiednie działania lokalnych samorządów.

Od czasu utworzenia spółki zmieniła się zasadniczo struktura własnościowa spółki. Ubył zlikwidowany w 2010 r. dotychczasowy wspólnik SWŚ „Bóbr”, a dołączył drugi podmiot jednostki samorządu terytorialnego jakim jest Gmina Żagań, które tworzą okoliczne miejscowości wiejskie. Działanie to było konsekwencją utworzenia aglomeracji Żagań i realizowania projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań”, którą zamieszkuje 30 614 mieszkańców, z czego 26 912 mieszka w mieście Żagań.

Zasadniczym przedmiotem działalności spółki jest:

• zaopatrzenie mieszkańców i podmioty gospodarcze w wodę,
• odbiór i oczyszczanie ścieków,
• świadczenie usług w branży wodno-kanalizacyjnej za pomocą specjalistycznego sprzętu,
• wykonawstwo w zakresie budowy sieci, przyłączy, instalacji wod.-kan.

Do realizacji powyższych zadań spółka posiada:

• ok.100 km sieci wodociągowej,
• ok. 130 km sieci kanalizacyjnej,
• ujęcie wody – studnie głębinowe wraz ze zmodernizowaną stacją uzdatniania wody
• koparkę specjalistyczną
• paczkowarkę
• oczyszczalnię ścieków o zdolności oczyszczania 15 000 m3/dobę,
• specjalistyczny sprzęt techniczny i wykwalifikowaną kadrę techniczną.