Minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbieta Rafalska chce, żeby do końca roku powstał przyjazny system orzecznictwa o niepełnosprawności. Jego cechą ma być również to, że nie będzie on stygmatyzował osób niepełnosprawnych. Od lutego pracuje nad tym międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy pod kierunkiem prof. Gertrudy Uścińskiej, prezesa ZUS. W zespole są m.in. przedstawiciele PFRON, ministerstwa zdrowia, obrony narodowej oraz KRUS.