Lekarzowi nie wolno ani zalecać, ani tym bardziej aplikować pacjentom metod, które nie zostały sprawdzone naukowo, nawet, gdyby nie były one dla nich szkodliwe lub bez wartości - orzekł Sąd Najwyższy utrzymując w mocy karę nagany wobec lekarki, która takie terapie stosowała.