Kalkulowanie zalet i wad prowadzenia własnej działalności gospodarczej może nie mieć końca. W każdej sferze znajdziemy powody by prowadzić własną firmę, ale i również minusy zniechęcające nas do podjęcia tego kroku. A jak jest z godzinami pracy?