Resort zdrowia chce, żeby reklamy piwa w telewizji, radiu, kinach i teatrach były emitowane tylko w godz. 23,00 -6,00. Te, które są emitowane wcześniej mają zniknąć.

Skrócenie dopuszczalnego czasu emisji reklam piwa i przeniesienie ich na późniejsze godziny to jedno z założeń nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Resort o pracach nad projektami tych przepisów informował już w połowie roku. Ograniczenie czasu emisji spotów piwa do godz. 20-6 ma obowiązywać w telewizji, radiu, w kinach i teatrach. W praktyce zdecydowanie najwięcej takich reklam emituje telewizja. Dlatego wiceminister rozwoju skierował wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, żeby ta zwróciła się do Telewizji Polskiej o ograniczenie emisji spotów piwa.
Eksperci z domów mediowych szacowali, że producenci piwa na reklamy telewizyjne wydają ok. 15 mln zł miesięcznie, z czego 6,7 mln zł kosztuje emisja w godz. 20-23.
Resort zdrowia chce wprowadzić dalsze ograniczenia reklam piwa dlatego, bo z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że spożycie napojów alkoholowych w Polsce będzie rosło. Podniesienie świadomości konsumentów oraz ułatwienie podejmowania właściwych wyborów, a także wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią ograniczenie dostępności fizycznej do napojów alkoholowych bez wątpienia przyczyni się do zmniejszenia skali problemów wywoływanych przez alkohol wśród Polaków – uważa ministerstwo.