W ramach Programu „Przylep – odbudowa potencjału technicznego i ochrony osobistej jednostek PSP i OSP biorących udział w akcji gaśniczej nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu zrealizowała zakup 6 kpl.