Zwiększenie prędkości pociągów do 250 km na godzinę umożliwi rozporządzenie, którego projekt został właśnie opublikowany. Jest to rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Obowiązujące teraz przepisy zezwalają, by pociągi poruszające się po magistralach kolejowych jeździły najwyżej z prędkością 200 km na godzinę.

Resort infrastruktury uważa jednak, że najważniejszą zmianą jest usunięcie przepisu o pierwszeństwie niektórych konkretnych sygnałów nad wskazaniami pulpitu pokładowego systemu ERTMS/ETCS. Kiedy zmienią się przepisy, będzie zasadą, że maszynista prowadzi pociąg przede wszystkim w oparciu o wskazania systemu ERTMS/ETCS. W projekcie zrezygnowano także z oznaczania na szlaku ograniczeń prędkości do 160 km na godzinę lub wyższych.

W przekonaniu ministerstwa podniesienie prędkości pociągów przyczyni się do skrócenia czasu przejazdów, a tym samym zwiększenia ilości przewożonych pasażerów i towarów oraz sprawi, że transport kolejowy będzie bardziej atrakcyjny jako środek komunikacji dalekobieżnej.