Od kiedy weszły w życie przepisy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy z własnej inicjatywy i po zgłoszeniach telefonicznych do dyżurnych w Okręgowych Inspektoratach Pracy (2,6 tys.) przeprowadzili przeszło 8,3 tys. kontroli w placówkach handlowych, które były czynne w dni objęte zakazem handlu.

Jednak tylko w 7% kontroli stwierdzono, że sklepy zostały otwarte wbrew przepisom. Ich kierownictwo zostało ukarane 223 mandatami na kwotę 240 tys. zł. W 242 przypadkach do sądu zostały skierowane wnioski o ukaranie, a w 145 przypadkach zastosowano „środki oddziaływania wychowawczego”.
W związku z sygnałami telefonicznymi, inspektorzy sprawdzili 7,6 tys. sklepów i stwierdzili, że były one, zgodnie z obowiązującym przepisami, zamknięte.
Łącznie, ponad 900 inspektorów PIP sprawdziło blisko 16 tys. placówek handlowych. Z tych kontroli wynika, że w dużym stopniu zastosowano się do przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta.