Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że karty do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowym nie będą spięte. Wyborca nie ma obowiązku, a prawo do udziału w głosowaniu 15 października i sam zadecyduje, czy weźmie udział we wszystkich czy tylko niektórych głosowaniach.