Możemy się spodziewać, że w najbliższych dniach nastąpi podwyżka cen paliw na stacjach benzynowych. Hurtowe ceny benzyn rosły przez ostatnie tygodnie, więc przy obecnym poziomie marż detalicznych na nic innego nie możemy liczyć.