Sąd rejonowy w Żaganiu będzie miał zewnętrzną kancelarię prawniczą do obsługi prawnej. Od 1 stycznia do końca roku 2017 będzie go reprezentował zespół "Maciej Derejczyk i Partnerzy" z Wrocławia. Pomimo złożenia ofert także przez prawników z naszego regionu, najwięcej punktów w postępowaniu otrzymał podmiot z innego województwa.

Może się to wydawać dziwne, że Sąd pomimo sprawowania władzy w zakresie prawa, sam powierza swoje interesy zewnętrznej jednostce. Takie praktyki są jednak zupełnie normalne i powszechnie stosowane. 

Niewiele jest organów, które kwestie swojej reprezentacji prawnej powierzają wyłącznie własnym pracownikom. Pozostałe jednostki korzystają całkowicie lub w części z usług firm zewnętrznych. Są też nieliczne przypadki urzędów, które zatrudniają do obsługi prawnej własnych pracowników i jednocześnie dodatkowo wynajmowało kancelarie prawne. 

O wyborze podmiotu, który wygrał postępowanie konkursowe poinformowała Dyrektor Sądu w Żaganiu Iwona Matczak. Chrapkę na umowę z Sądem miało 8 kancelarii, które złożyło oferty. W większości byli to prawnicy z Zielonej Góry. Co ciekawe, naszego Sądu nie chciał reprezentować żaden adwokat czy radca z Żagania. Z naszego powiatu zdecydowała się tylko  szprotawska "Kancelaria Radców Prawnych Monika Chmielewska-Szylar, Aleksandra Jasinowska i Andrzej Skibiński", zgłosił się także jeden reprezentant Powiatu Żarskiego - Biuro Prawne "Jurysta" Haliny Miszczuk.

"Z uwagi na najkorzystniejszą ofertę, na którą oprócz ceny składa się doświadczenie branżowe w jednostkach sektora publicznego - wybrano Kancelarię Prawniczą "Maciej Derejczyk i Partnerzy" z Wrocławia. Uzyskała ona w sumie 100 punktów w konkursie, z czego 55 za cenę i 45 za doświadczenie" - tłumaczy Iwona Matczak. Zwycięska oferta zakładała całościową obsługę Sądu przez cały rok za kwotę  1.227 zł.   
Najdrożej swoje usługi wyceniła  Kancelaria Adwokata Mateusza Niemca z Wrocławia, który cenę reprezentacji określił na prawie 10.000 zł. Najbliżej zwycięstwa była natomiast wspomniana już kancelaria ze Szprotawy, która wskazała w ofercie kwotę 1.476 zł. Łącznie uzyskała ona 91 punktów.

Sąd w Żaganiu potrzebuje profesjonalnej reprezentacji w takich obszarach jak udzielanie porad, opinii i wyjaśnień dotyczących obowiązujących przepisów, sporządzanie, konsultowanie i opiniowanie umów, pisemne sygnalizowanie dostrzeżonych uchybień w interpretacji przepisów oraz bieżące informowanie  o zmianach w przepisach.

Przetargi, które dotychczas wygrała MACIEJ DEREJCZYK I PARTNERZY KANCELARIA PRAWNICZA, najczęściej zlokalizowane były w województwie dolnośląskim. Szacunkowa suma wszystkich udzielonych firmie MACIEJ DEREJCZYK I PARTNERZY KANCELARIA PRAWNICZA zamówień to 3 996 818,75 PLN. Najwięcej przetargów firma wygrała w roku 2012 (18 przetargów). Instytucją, która najczęściej udziela zamówień tej firmie jest Jednostka Wojskowa 4213.

Najwyższa szacunkowa wartość udzielonego tej firmie zamówienia to 558 000,00 PLN w ramach ogłoszonego przez Jednostka Wojskowa Nr 5350 przetargu, którego przedmiotem było Usługa w zakresie obsługi prawnej jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 5350 w Świętoszowie.