Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego przygotował projekt ustawy, która może obniżyć pozapłacowe koszty pracy i podnieść zarobki Polaków o 25-30 % powiedział przewodniczący tego zespołu, poseł Adam Abramowicz.