Już tylko do 3 czerwca kierowcy będą mogli „czyścić” swoje konta z punktów karnych przez udział w dodatkowych szkoleniach organizowanych przez ośrodki ruchu drogowego. Tak zapisano w znowelizowanej ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Wynika z tego, że kierowcy, którzy zbliżają się już do niebezpiecznej granicy 24 punktów karnych za wykroczenia drogowe w ciągu 12 miesięcy, powinni szybko zapisać się na takie dodatkowe szkolenie, dzięki któremu zostanie im skreślone 6 punktów karnych.
- Od 4 czerwca nie będzie już możliwości redukowania ilości punktów karnych przez udział w kursach reedukacyjnych. Ale tak samo, jak jest obecnie, te punkty będą widoczne w centralnej ewidencji kierowców na koncie kierowcy przez rok od ich otrzymania – wyjaśnił Marcin Popiela z KW Policji w Krakowie.
Od tej daty, jeśli kierowca przekroczy limit 24 punktów karnych, będzie obowiązkowo kierowany na kurs o zasadach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast kierowcy, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok muszą się liczyć nawet z cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i to już po zebraniu 20 punktów karnych.
Kurs reedukacyjny będzie trwał 28 godzin przez 4 dni i będzie kosztował 500 zł. Jeśli kierowca przez miesiąc od otrzymania decyzji administracyjnej nie weźmie udziału w takim kursie, wtedy straci prawo jazdy. Kiedy jednak kierowca ukończy kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, wszystkie punkty karne zostaną usunięte z jego konta w Centralnej Ewidencji Kierowców. Jednak przez pięć lat od udziału w takim kursie kierowca nie może przekroczyć ponownie 24 punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego. - Jeżeli tak się zdarzy, starosta wyda decyzję administracyjną o odebraniu mu prawa jazdy. Z tego wynika, że taki niesforny kierowca, jeśli będzie chciał nadal nim zostać, będzie musiał ponownie zaliczyć podstawowy kurs na prawo jazdy – tłumaczy Marcin Popiela. – Trzeba też pamiętać o tym, że punkty karne otrzymane, a nie zredukowane przed 4 czerwca 2018 r. pozostaną „bagażem” podlegającym rozliczeniu w nowym systemie.


Warto pamiętać
Kierowcy, którzy po 4 czerwca stracą prawo jazdy dlatego, bo ponownie przekroczyli limit 24 punktów karnych, będą zaczynali zdobywanie prawa jazdy od początku.
Czyli:
- starosta, po przyjęciu dokumentów, wystawi profil kandydata na kierowcę (PKK) czyli pozwoli na rozpoczęcie przez niego kursu na prawo jazdy;
- kandydat na kierowcę w ośrodku szkolenia kierowców będzie musiał zaliczyć kurs prawa jazdy;
- po jego ukończeniu będzie zdawał egzamin teoretyczny i praktyczny w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;
- po pomyślnie zdanym egzaminie i otrzymaniu prawa jazdy kierowca będzie przez dwa lata traktowany przez drogówkę jako początkujący.
W tym okresie będzie miał obowiązek:
a) odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy: • kurs dokształcający na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, • szkolenie praktyczne o zagrożeniach w ruchu drogowym;
b) przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu takiego szkolenia i kursu przed upływem 8 miesiąca od chwili otrzymania prawa jazdy;
c) przez pierwsze osiem miesięcy będzie mógł jeździć wyłącznie samochodem oznakowanym z tyłu i z przodu białą okrągłą nalepką z zielonym symbolem liścia klonowego;
W okresie próbnym, przed upływem ósmego miesiąca od otrzymania prawa jazdy, kierowca nie będzie miał prawa:
a) przekraczać prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;
b) kierować samochodem bez oznakowania „zielonym listkiem”;
c) podejmować pracy zarobkowej jako kierowca pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B (nie dotyczy to osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną);
d) osobistego wykonywania działalności gospodarczej, która by polegała na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B (nie dotyczy to osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną);
- w przypadku popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowego starosta ponownie wyda decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami.