Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja jest nadawany policjantom, którzy w trudnych chwilach, kiedy ich własne życie jest zagrożone, są wierni wypowiedzianej rocie ślubowania, gdzie szczególnego znaczenia nabierają słowa „…nawet z narażeniem życia…”. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył medalem 197 policjantów, a wśród nich byli funkcjonariusze z Żagania - starszy posterunkowy Błażej Żygalski i posterunkowy Wiktoria Kłosińska, którzy wydobyli nieprzytomnego mężczyznę z płonącego mieszkania.