Portal historyczny HISTMAG przygotował wyjątkową mapę z naniesionym podziałem na historyczne krainy pOLSKI, które przez wieki ukształtowały się w naszym kraju. Okiem specjalistów opracowujących ten podział powiat żagański wcale nie znajdowałby się w przynależnym nam obecnie LUBUSKIM.

Podział na krainy historyczne Polski wykrystalizował się w średniowieczu, a dziś jest często nieuświadomiony. Dane historyczne są tutaj nieubłagane. Nasz region stanowił przez wieki zachodnie rubieże Dolnego Śląska. Na mapie zaprezentowanej przez historyków portalu HISTMAG Żagań leży na granicy pomiędzy krainami Dolny Śląsk i Łużyce.Jak czytamy na stronie portalu "bardziej skomplikowana jest historia dzisiejszego województwa lubuskiego. Wbrew pozorom, nie jest ono tożsame z ziemią lubuską. Ta w średniowieczu znajdowała się na pograniczu Wielkopolski, Śląska i terenów zaodrzańskich (sam Lubusz, historyczna stolica tej ziemi, leży dziś w Niemczech). Wyodrębniona w czasach Bolesława Krzywoustego, znajdowała się pod władzą książąt śląskich i wielkopolskich. W 1250 roku Bolesław Rogatka sprzedał ziemię lubuską Brandenburczykom i teren ten na trwałe przeszedł pod panowanie niemieckie.

W skład dzisiejszego województwa lubuskiego wchodzą też tereny historyczne Dolnego Śląska, Dolnych Łużyc, Wielkopolski (Międzyrzecz) oraz tzw. Nowej Marchii, czyli pogranicza wielkopolsko-zachodniopomorskiego, zdobytego przez Brandenburczyków w XIII i XIV wieku. Regionalna tożsamość historyczna tych terenów wiąże się jednak przede wszystkim z historią najnowszą – po 1945 roku weszły one w zdecydowanej większości w skład Polski jako tzw. „Ziemie Odzyskane”. W latach 1950-1975 wchodziły w skład województwa zielonogórskiego."

A Waszym zdaniem, do jakiego historycznego regionu przynależy Żagań? Zapraszamy do udziału w ankiecie.